Testamente

Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil, prin care o persoană, numitã testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţã.
Acte necesare la biroul notarial pentru întocmirea unui testament:
1. Actul de identitate al persoanei care lasă testamentul (testator)
2. Actele de identitate ale celor doi martori care îl vor asista pe testator la notariat;
3. Datele de identificare ale persoanei în favoarea căreia testatorul lasă testamentul (legatar);
4. Dacă există, actul de proprietate asupra bunurilor pe care testatorul le va lăsa prin testament