Certificari / Legalizari semnatura

Legalizarea copiei unui înscris, după confruntarea cu originalul. Această procedură notarială are ca finalitate reproducerea fidelă a documentului original, prin fotocopiere. Copia legalizată îi permite unei persoane să-şi dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui act decât cel original.
Legalizarea semnăturilor părţilor pe înscrisurile pentru care nu este oligatorie forma autentică şi legalizări de specimene de semnătură şi sigilii.
Pentru efectuarea traducerii legalizate, traducătorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnătura traducătorului.