Succesiuni / Mosteniri

Pentru dezbaterea succesiunii sunt necesare următoarele acte:

– Anexa 24 pentru defunct(a) cu precizările:
– suprafaţa utilă la casa şi anexe gospodăreşti şi anul cand au fost construite,
-categoria de folosinta pentru fiecare parcela de teren (arabil, finete, pasune, etc.),
– se va preciza ce suprafaţă de teren este în intravilan şi ce suprafaţă în extravilan.
– Certificat de evidenţă fiscală de la primărie pe numele defunctului valabil 30 zile.
– Certificat de deces.
– Acte de proprietate pentru construcţii şi teren (titlu de proprietate, autorizaţii de construire, Certificat pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar asupra construcţiilor, contract de vânzare cumpărare, adeverinţă de la registrul agricol), acte pentru bunuri mobile
– Încheieri de intabulare (pentru imobilele intabulate)
– Acte de stare civilă pentru moştenitori: Certificat de naştere, Certificat de căsătorie şi Carte /Buletin de identitate
– Doi martori cu buletinul (în ziua în care sunteţi programaţi să semnaţi).