Divorturi

Notarul public este abilitat, în baza art. 375 din Noul Cod Civil, să constate divorțul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul de divorţ. Pentru aceasta sunt necesare următoarele acte:
– Carti de Identitate
– Certificat căsătorie și naștere soți
– Certificat naștere si ancheta psiho-socială intocmita de primaria competenta (in cazul divortului cu copii minori).
– Cererea de divorţ se depune de soţi împreună la biroul notarial, se înregistrează şi se acordă un termen de 30 de zile, dată la care ambii soți se vor prezenta la biroul notarial. Cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procură specială autentificată de un notar public.