Proceduri si servicii notariale

Contracte

Pentru instrainarile de construcţii şi teren, sunt necesare următoarele acte:
–  Planul cadastral al terenurilor si  constructiilor, întocmit de un proiectant autorizat şi  vizat de O.C.P.I.  (intabulare).
– Acte de proprietate
– Certificat de atestare fiscala eliberat de primăria localitatii unde se află imobilul(valabil 30 zile).
– Certificat energetic (în cazul construcțiilor mai mare de 50 m.p.)
– Cărți/Buletine de identitate.
– Certificat de căsătorie (unde este cazul) al vânzătorilor şi al cumpărătorilor.
– Adeverinţe utilităţi (apa, gaz, energie)

Pentru înstrăinările de teren extravilan, sunt necesare următoarele acte:
– Intabulare (Extras de Carte Funciară pentru informare, planul cadastral al terenului)
– Acte de proprietate
– Certificat de atestare fiscală eliberat de primăria localitatii unde se afla imobilul (valabil 30 zile).
– Cărți/Buletine de identitate.
– Certificat de căsătorie (unde este cazul) al vânzătorilor şi al cumpărătorilor.

ÎN CAZUL VÂNZĂRII CĂTRE UNUL DINTRE PREEMTORI, ALES POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR.17/2014:

  1. a) O adresă emisă de primăria competentă prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii şi după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la alin.4 al art.3 din Lege.
  2. b) Avizul final prevăzut la art.9 din Lege emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  3. c) Copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei,
  4. d) Copia ofertei de cumpărare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei,
  5. e) Adeverinţă de la Primărie din care să rezulte persoana căreia îi este arendat terenul,
  6. f) Contract de arendă

ÎN CAZUL VÂNZĂRII CĂTRE UN CUMPĂRĂTOR ALES DE PE PIAŢA LIBERĂ:

  1. a) Adeverinţă emisă de către primăria de la locul situării terenului agricol, din care rezultă că niciun preemtor nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune în termenul de 30 zile prevăzut de Lege însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei.
  2. b) O adresă emisă de primăria competentă prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii şi după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la alin.4 al art.3 din Lege.
  3. c) Avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la alin. (1) – (3) ale art. 3 din Lege.

Pentru instrainarile de teren intravilan, sunt necesare următoarele:
– Planul cadastral al terenului, întocmit de un proiectant autorizat şi vizat de O.C.P.I. (intabulare).
– Acte de proprietate
– Certificat de atestare fiscală eliberat de primăria localitatii unde se afla imobilul (valabil 30 zile).
– Pentru teren intravilan cumpărat pentru construcţii, se va elibera în plus de către primărie – Certificat de urbanism.
– Cărți/Buletine de identitate
– Certificat de căsătorie (unde este cazul) al vânzătorilor şi al cumpărătorilor.

Pentru înstrăinări apartamente, sunt necesare următoarele acte:
– Planul cadastral al apartamentului, întocmit de un proiectant autorizat şi vizat de O.C.P.I. (intabulare).
– Acte de proprietate
– Adeverinţa că este achitat integral (unde este cazul)
– Certificat de atestare fiscală eliberat de primăria localitatii unde se afla imobilul (valabil 30 zile).
– Adeverinţa că nu sunt datorii la NOVA APASERV, GOSCOM, APA GRUP, E.ON ENERGIE (energie electrică şi gaz)
– Dacă nu este înființată Asociația de Proprietari: Adeverință eliberată de Primărie din care să rezulte faptul că la blocul în care se află apartamentul nu este înființată Asociația de Proprietari.
– Adeverinta de la Asociaţia de Proprietari că nu sunt datorii, vizata la Primarie (atunci când există Asociație de Proprietari)
– Certificat energetic
– Cărți/Buletine de identitate
– Certificat de căsătorie (unde este cazul) al vânzătorilor şi al cumpărătorilor.

Succesiuni

Pentru dezbaterea succesiunii sunt necesare următoarele acte:
– Anexa 24 pentru defunct(a) cu precizările:
– suprafaţa utilă  la casa şi anexe gospodăreşti şi anul cand au fost construite,
-categoria de folosinta pentru fiecare parcela de teren (arabil, finete, pasune, etc.),
– se va preciza ce suprafaţă de teren este în intravilan şi ce suprafaţă în extravilan.
– Certificat de evidenţă fiscală de la primărie pe numele defunctului valabil 30 zile.
– Certificat de deces.
– Acte de proprietate pentru construcţii şi teren (titlu de proprietate, autorizaţii de construire, Certificat pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar asupra construcţiilor, contract de vânzare cumpărare, adeverinţă de la registrul agricol), acte pentru bunuri mobile
– Încheieri de intabulare (pentru imobilele intabulate)
– Acte de stare civilă pentru moştenitori: Certificat de naştere, Certificat de căsătorie şi  Carte /Buletin de identitate
– Doi martori cu buletinul (în ziua în care sunteţi programaţi să semnaţi).

Divorturi

Notarul public este abilitat, în baza art. 375 din Noul Cod Civil, să constate divorțul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul de divorţ. Pentru aceasta sunt necesare următoarele acte:
– Carti de Identitate
– Certificat căsătorie și naștere soți
– Certificat naștere si ancheta psiho-socială intocmita de primaria competenta (in cazul divortului cu copii minori).
– Cererea de divorţ se depune de soţi împreună la biroul notarial, se înregistrează şi se acordă un termen de 30 de zile, dată la care ambii soți se vor prezenta la biroul notarial. Cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procură specială autentificată de un notar public.

Testamente

Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil, prin care o persoană, numitã testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţã.
Acte necesare la biroul notarial pentru întocmirea unui testament:
1. Actul de identitate al persoanei care lasă testamentul (testator)
2. Actele de identitate ale celor doi martori care îl vor asista pe testator la notariat;
3. Datele de identificare ale persoanei în favoarea căreia testatorul lasă testamentul (legatar);
4. Dacă există, actul de proprietate asupra bunurilor pe care testatorul le va lăsa prin testament

Procuri/ Declaratii

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dvs. De exemplu, îl puteți împuternici pe mandatar să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței sau a unei instituții bancare etc.
Ca să evitați orice eventuală așteptare la sediul biroului nostru, vă recomandăm să vă programați în prealabil la numerele afișate pe site sau prin e-mail.  De asemenea, puteți să ne trimiteți prin e-mail actele scanate, astfel încât să veniți la notariat doar pentru a semna și ridica procura.

Legalizari acte

Prin serviciile noastre de traduceri legalizate va ajutam sa legati parteneriate de afaceri, sa va gasiti un loc de munca mai bun, sa va stabiliti intr-un stat strain si bineinteles in orice alta situatie in care se solicita acest tip de serviciu.
Daca aveti nevoie sa obtineti un document tradus, vi se poate cere sa furnizati dovada ca ati folosit un serviciu calificat. Aceasta dovada vine de obicei in una din doua forme: o traducere autorizata sau o traducere legalizata.
Traducerea autorizata are o incheiere a traducatorului in care atesta faptul ca traducerea s-a efectuat conform documentului. Traducerea autorizata are doar stampila si semnatura traducatorului. Aceasta traducere se elibereaza  intr-un singur exemplar.

Certificari/ Legalizari semnatura traducator

Legalizarea copiei unui înscris, după confruntarea cu originalul. Această procedură notarială are ca finalitate reproducerea fidelă a documentului original, prin fotocopiere. Copia legalizată îi permite unei persoane să-şi dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui act decât cel original.
Legalizarea semnăturilor părţilor pe înscrisurile pentru care nu este oligatorie forma autentică şi legalizări de specimene de semnătură şi sigilii.
Pentru efectuarea traducerii legalizate, traducătorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnătura traducătorului.

Consultatii Notariale

Consultatiile date de notarul public in domeniul juridic notarial sunt scrise sau verbale si se dau persoanelor fizice sau juridice, la solicitare sau pe baza de contract cu durata determinata.
Notarii publici pot da si alte consultatii juridice in materie notariala decat cele privind continutul actelor pe care le indeplinesc si pot participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.
Costurile consultatiilor se deduc din onorariul actului final, in cazul in care consultatia se da in vederea efectuarii actului respectiv, in masura in care legea speciala nu contine o prevedere contrara.

Pentru a intra in contact cu unul din specialistii nostri trebuie doar sa ne contactati la numerele de telefon sau sa dati click pe linkul urmator !

 

Doresc sa iau legatura cu dumneavoastra