Pentru instrainarile de construcţii şi teren, sunt necesare următoarele acte:
– Planul cadastral al terenurilor si constructiilor, întocmit de un proiectant autorizat şi vizat de O.C.P.I. (intabulare).
– Acte de proprietate
– Certificat de atestare fiscala eliberat de primăria localitatii unde se află imobilul(valabil 30 zile).
– Certificat energetic (în cazul construcțiilor mai mare de 50 m.p.)
– Cărți/Buletine de identitate.
– Certificat de căsătorie (unde este cazul) al vânzătorilor şi al cumpărătorilor.
– Adeverinţe utilităţi (apa, gaz, energie)

Pentru înstrăinările de teren extravilan, sunt necesare următoarele acte:
– Intabulare (Extras de Carte Funciară pentru informare, planul cadastral al terenului)
– Acte de proprietate
– Certificat de atestare fiscală eliberat de primăria localitatii unde se afla imobilul (valabil 30 zile).
– Cărți/Buletine de identitate.
– Certificat de căsătorie (unde este cazul) al vânzătorilor şi al cumpărătorilor.

ÎN CAZUL VÂNZĂRII CĂTRE UNUL DINTRE PREEMTORI, ALES POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR.17/2014:

a) O adresă emisă de primăria competentă prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii şi după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la alin.4 al art.3 din Lege.
b) Avizul final prevăzut la art.9 din Lege emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
c) Copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei,
d) Copia ofertei de cumpărare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei,
e) Adeverinţă de la Primărie din care să rezulte persoana căreia îi este arendat terenul,
f) Contract de arendă

ÎN CAZUL VÂNZĂRII CĂTRE UN CUMPĂRĂTOR ALES DE PE PIAŢA LIBERĂ:

a) Adeverinţă emisă de către primăria de la locul situării terenului agricol, din care rezultă că niciun preemtor nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune în termenul de 30 zile prevăzut de Lege însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei.
b) O adresă emisă de primăria competentă prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii şi după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la alin.4 al art.3 din Lege.
c) Avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la alin. (1) – (3) ale art. 3 din Lege.

Pentru instrainarile de teren intravilan, sunt necesare următoarele:
– Planul cadastral al terenului, întocmit de un proiectant autorizat şi vizat de O.C.P.I. (intabulare).
– Acte de proprietate
– Certificat de atestare fiscală eliberat de primăria localitatii unde se afla imobilul (valabil 30 zile).
– Pentru teren intravilan cumpărat pentru construcţii, se va elibera în plus de către primărie – Certificat de urbanism.
– Cărți/Buletine de identitate
– Certificat de căsătorie (unde este cazul) al vânzătorilor şi al cumpărătorilor.

Pentru înstrăinări apartamente, sunt necesare următoarele acte:
– Planul cadastral al apartamentului, întocmit de un proiectant autorizat şi vizat de O.C.P.I. (intabulare).
– Acte de proprietate
– Adeverinţa că este achitat integral (unde este cazul)
– Certificat de atestare fiscală eliberat de primăria localitatii unde se afla imobilul (valabil 30 zile).
– Adeverinţa că nu sunt datorii la NOVA APASERV, GOSCOM, APA GRUP, E.ON ENERGIE (energie electrică şi gaz)
– Dacă nu este înființată Asociația de Proprietari: Adeverință eliberată de Primărie din care să rezulte faptul că la blocul în care se află apartamentul nu este înființată Asociația de Proprietari.
– Adeverinta de la Asociaţia de Proprietari că nu sunt datorii, vizata la Primarie (atunci când există Asociație de Proprietari)
– Certificat energetic
– Cărți/Buletine de identitate
– Certificat de căsătorie (unde este cazul) al vânzătorilor şi al cumpărătorilor.